کاربرد سنگ مرمر در پروژه های معماری، تزئینی و ساختمانی